Privacy

Privacy Statement (NL)
© 2009 Beerens Business Press (BBP) bv, Woerden

Inleiding

Beerens Business Press bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar
activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Beerens Business Press bv houdt zich dan ook
aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Beerens Business Press bv, Pelmolenlaan 1-
m, 3447 GW te Woerden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de
verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming
persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Beerens Business Press bv gegevens vast. Dit is het
geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt
of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een
internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling
kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Beerens Business Press bv. Bij de gegevens over
u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens,
bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen.
Beerens Business Press bv gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de
betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om
klanten van (nieuwe) producten en diensten van Beerens Business Press bv of van zorgvuldig
geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig
geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of
aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief,
dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante
gelijksoortige producten en diensten van Beerens Business Press bv. Als u hier geen prijs meer op
stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het
incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties
van en door Beerens Business Press bv of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Beerens
Business Press bv zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Beerens Business Press bv houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk
rekening met uw voorkeuren. Beerens Business Press geeft u in veel gevallen de mogelijkheid
deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten
(per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij adresregistratie@bbp.nl of schriftelijk bij
Beerens Business Press bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 276, 3440 AG, Woerden.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Beerens Business Press bv over u heeft.
Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage
of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Beerens Business Press bv, t.a.v.
Adresregistratie, Postbus 276, 3440 AG, Woerden. Op dit adres kunt u ook terecht indien u
eventuele vragen heeft over de manier waarop Beerens Business Press bv met uw gegevens
omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Beerens Business Press bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te
optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site
te zetten. Op deze wijze kan Beerens Business Press bv haar dienstverlening aan u verder
optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Beerens Business Press bv ook gebruik van het IP-
adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt
toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er
van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen
worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet
toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Beerens Business Press bv

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De
website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om
deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden
weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op
uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Beerens Business Press bv gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken,
om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen
optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Beerens Business Press bv maakt
gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte
communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte
marketingactiviteiten rond de producten van Beerens Business Press bv, haar
groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u
ingelogd bent bij Beerens Business Press bv kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een
cookie. Voor websites van Beerens Business Press bv is uw emailadres de gebruikersnaam.
Websites van Beerens Business Press bv die advertenties bevatten maken tevens gebruik van
cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door
Beerens Business Press bv zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld
Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te
weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het
mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Beerens Business Press bv en andere websites

Op de sites van Beerens Business Press bv treft u een aantal hyperlinks aan naar andere
websites. Beerens Business Press bv kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking
tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien
aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Beerens Business Press bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van
Beerens Business Press bv.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde
privacybeleid dan kunt u contact opnemen:
• Per e-mail: adresregistratie@bbp.nl
• Per telefoon: 0348-485085
• Per brief: Adresregistratie, Postbus 276, 3440 AG, Woerden
Snel zoeken
Vacatures
Vertrouwelijk
inregio Utrecht
Metier Academy Benelux
inregio Utrecht